MKF-Schimanski-Ergis

Przetargi

fe pl ncbir eu

 

ge.jpg

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

w ramach projektu:

„Opracowanie elastycznych folii barierowych,
przeznaczonych do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych,
w pełni poddających się procesowi recyklingu.”  

Numer referencyjny projektu:

POIR.01.01.01-00-0720/18-00

Inwestor:

MKF-ERGIS Sp. z o.o.

00-349 Warszawa

Tamka 16

 

Adres inwestycji:

Teren zakładu MKF-ERGIS Sp. z o.o.

Dąbrowskiego 2

87-200 Wąbrzeźno

 

Termin realizacji przedsięwzięcia:

02.07.2020-14.08.2020

Termin składania ofert upływa:

Zgodnie z zapytaniami.

Szczegółowe dane dotyczące inwestycji dostępne są w formie elektronicznej,
po uprzednim kontakcie z Krzysztofem Garmanem – Kierownikiem Projektu.

 

Kontakt w sprawie projektu:

+48 604-159-146; faks: +48 (056) 688 24 92

email: k.garman@ergis.eu

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na wybór dostawcy aparatu do badania szybkości przenikania pary wodnej wyznaczania współczynnika przepuszczalności pary wodnej.
  2. Zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na wybór dostawcy komory klimatycznej do przechowywania próbek w kontrolowanych warunkach wilgotności i temperatury.
  3. Zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na wybór dostawcy mikrotomu do precyzyjnego przygotowania próbek materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych do prowadzenia obserwacji mikroskopowych.
  4. Zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na wybór dostawcy mikroskopu do obserwacji i analizy próbek materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, szczególnie folii i laminatów giętkich i sztywnych.
.