MKF-Schimanski-Ergis

NCBiR

fe pl ncbir eu

 

ge.jpg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Tytuł projektu:
„Rozbudowa zaplecza aparaturowo-badawczego”

Przedsięwzięcie w ramach projektu:
„Opracowanie elastycznych folii barierowych,
przeznaczonych do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych,
w pełni poddających się procesowi recyklingu.”

Inwestor:
MKF-ERGIS Sp. z o.o.
00-349 Warszawa
ul. Tamka 16


Adres inwestycji:
Teren zakładu MKF-ERGIS Sp. z o.o.
ul. Dabrowskeigo 2
87-200 Wąbrzeźno

Numer referencyjny projektu:
POIR.01.01.01-00-0720/18-00

Termin realizacji przedsięwzięcia:
27.01.2020-10.04.2020

Termin składania ofert upływa:
Zgodnie z zapytaniami.

Materiały dotyczące inwestycji dostępne są w formie elektronicznej,
po uprzednim kontakcie z Krzysztofem Garmanem – Kierownikiem Projektu.

Kontakt w sprawie projektu:
tel. +48 604-159-146; faks: +48 (056) 688 24 92
email: k.garman@ergis.eu

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na wybór dostawcy aparatu do przyśpieszonych badań starzeniowych i badania odporności na światło z lampą ksenonową.
  2. Zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na wybór dostawcy aparatu do badania szybkości przenikania pary wodnej wyznaczania współczynnika przepuszczalności pary wodnej.
.