MKF-Schimanski-Ergis

NCBiR

fe pl ncbir eu

 

MKF-ERGIS Sp. z o.o.

jest beneficjentem projektu:

„Opracowanie elastycznych folii barierowych,

przeznaczonych do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych,

w pełni poddających się procesowi recyklingu”

 

Numer referencyjny Projektu: POIR.01.01.01-00-0720/18-00

Termin realizacji Projektu: 01.12.2019r. – 31.05.2023r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Perspektywa: 2014-2020
Priorytet: 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budżet Projektu: 5.855.478,75zł
Dofinansowanie ze środków UE: 2.457.428,31zł

Skrócony opis Projektu: Projekt zakłada opracowanie elastycznej folii poliestrowej z dodatkową powłoką barierową, przeznaczonej do wykonywania opakowań produktów spożywczych. Zaprojektowana folia umożliwi wykonywanie opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania żywności wrażliwej na działanie tlenu oraz wilgoci, wydłużając zdatność zapakowanej żywności do spożycia i ograniczając w ten sposób jej marnowanie. Ponadto, opracowana folia umożliwi projektowanie opakowań monomateriałowych, co przyczyni się do wzrostu ilości używanych opakowań monomateriałowych, ułatwi prawidłowe ich sortowanie ze strumienia odpadów postkonsumenckich i dalsze przetwarzanie prowadzące do skutecznego odzysku cennego surowca.

PRZETARGI

.